Yngve Hågensen. Gjør din plikt, krev din rett!

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2004
Antall sider:
323
Forlag:
Aschehoug forlag
ISBN-nummer:
No items found.

Om boken

Yngve Hågensen

Gjør din plikt, krev din rett!

 

Yngve Hågensen. Gjør din plikt, krev din rett! er den legendariske LO-lederens egen beretning om sitt liv. Den er ført i pennen av forfatteren i en gjengivelse av Hågensens egne ord og er slik sett å betrakte som en selvbiografi.

 Men det betyr ikke at Hågensen i boka slår seg selv på brystet og klapper alle andre på hodet. Ordvalget er gjenkjennelig frispråklig og tonen åpenhjertig. Her legges lite i mellom. Da boken ble presentert ble det store oppslag i mediene, blant annet for måten Yngve beskrev sitt til tider anstrengte forhold til Gro Harlem Brundtland.

Ikke alle likte denne boken like godt da den kom. For første gang forteller Yngve om dramatiske sider fra sitt eget liv og han avdekker maktkampen innad i arbeiderbevegelsen. På kjent vis er LO-Yngve nådeløst åpenhjertig både om seg selv og andre sentrale skikkelser i norsk politikk og samfunnsliv.

Den glødende taleren, med kraftuttrykkene og det strie bukkeskjegget, forteller en sterk historie. Fra han som liten barnehjemsgutt var på flukt fra tyskerne gjennom det krigsherjede Finnmark til nærkamper på de politiske slagmarkene rundt Youngstorget, i regjeringskvartalet og NHO-bygget.

 Yngve Hågensen var Kjell Inge Røkkes fortrolige, men er likevel blitt kalt den siste proletar. For ham er solidaritet rettesnoren både politisk og personlig. Det er verdt å merke seg hva som kommer først i det gamle slagordet: Først når plikten er gjort, kan retten kreves.

 Yngves historie er likevel noe langt mer enn en politisk selvbiografi. Han forteller også hjertevarmt om forholdet til sin mor – som satte ham og broren Reidar på barnehjem – og om hvordan de to fant henne igjen og bygde opp sine familier rundt henne.

Her er også historiene om hvordan Yngves ekstraordinære organisasjonstalent brakte han til topps i en av landets viktigste fagforeninger som 28-åring og om hvordan han reddet fotballklubben i sitt hjerte med å hente de første bingo-kupongene til landet.

 Det er mye dramatikk i Yngves liv, men også mye humor, varme og fellesskap.

Yngve Hågensen er barnehjemsgutten som ble LO-leder og en førende skikkelse i norsk arbeiderbevegelse. Nå får han sin biografi. Yngve Hågensen er viden kjent som den glødende taleren med kraftuttrykkene og det strie bukkeskjegget, men han har også en spennende historie å fortelle: Som liten barnehjemsgutt flyktet han fra tyskerne gjennom det krigsherjede Finnmark, mens han som politiker var i nærkamper med Gro Harlem Brundtland og andre samfunnstopper på de politiske slagmarkene rundt Youngstorget. Yngve Hågensens historie er langt mer enn en politisk selvbiografi. Han forteller hjertevarmt om forholdet til sin mor, som plasserte ham og broren Reidar på barnehjem, men som de to siden fant igjen. Yngve Hågensens personlige beretning er ifølge forlaget like sterk og nær som den politiske. Kilde: Bibsok.no

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.