Kong Carl : en uautorisert biografi om Carl I. Hagen

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2001
Antall sider:
367
Forlag:
Kagge forlag
ISBN-nummer:
No items found.

Om boken

Kong Carl

En uautorisert biografi om Carl I. Hagen

 

Kong Carl. En uautorisert biografi om Carl I. Hagen varden første biografien som ble skrevet om fremskrittspartilederen og vakte betydelig oppsikt da den kom. Boken er skrevet i et samarbeid med tidligere medarbeider av Carl I. Hagen, nå Minerva-skribent, Jan Arild Snoen. På det tidspunktet boken ble skrevet var Hagen høyst skeptisk, om ikke direkte politisk fiendtlig til liberalisten Snoen, og avslo derfor å ha noe medarbeidet å gjøre.

Uansett hva man måtte mene om mannen og meningene hans står Carl I. Hagen igjen som en av de viktigste politiske skikkelsene i nyere tid. Han organiserte et nytt politisk parti og ledet det i nær 30 år. Mange av de synspunktene Carl I. Hagen brakte inn på det politiske torget, og ble utskjelt og direkte foraktet for, er nå gjengse i flere partier. Dette gjelder flere politiske felt fra valgfrihet i eldreomsorgen til innvandringspolitikk og måten vi organiserer økonomien vår på.

I boka følges Carl I. Hagen, både i hans politiske og personlige liv, fra han vekkes til politisk innsats av Anders Lange på det historiske møte på Saga kino i 1973, der den aldrende høyreaktivisten stifter partiet med hans eget navn. Det er på Anders Langes Parti, at Hagen, etter hvert i sterk konflikt med Lange, bygde Fremskrittspartiet.

Hagen er også den første TV-politikeren i Norge. Mye av det voldsomme gjennomslaget og den store appellen han fikk mot slutten av 1980-tallet og inn på 1990-tallet kan forklares gjennom opptredener på fjernsynet hvor han i et enkelt språk snakket direkte til seerne. Den tennis-spillende direktøren fra Oslo vest evnet å vekke sympati og fikk tilhengere, blant folk som hadde stemt Ap. i alle år.

I en tid var han en slags anti-politiker. En ikke ukjent rolle for populistiske politikere gjennom tidene, men Carl I. Hagen ga dette en norsk form.

I boka fortelles også historien om hvordan Carl I. Hagen klarte å holde partiet samlet til tross for stadig oppsplitting i fløyer og ikke minst hvordan han beholdt sin lederposisjon gjennom utrenskninger, konspirasjoner og regelrette kupp. Til han, tilnærmet frivillig, overlot tronen til Siv Jensen.

Vi hører også om hvordan politikken til slutt sluker mannen. Kona Eli blir partilederens nærmeste medarbeider. Paret lever både for og av Fremskrittspartiet. Lenge må alt annet vike.

Biografien går tett inn på politikeren og personen Carl I. Hagen, og avslører politikkens spill. Har register. Kilde: Ark.no

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.