I sverdets tid: Kongedrapene

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2011
Antall sider:
391
Forlag:
Juritzen forlag
ISBN-nummer:
No items found.

Om boken

”I sverdets tid” er en episk fortelling fra årene 1178-1240, da borgerkrigene i Norge var i sin avgjørende fase. Med utgangspunkt i den særegne norske sagalitteraturen følger de tre romanene historien slik den faktisk skjedde, gjennom en rekke skikkelser.

Noen av skikkelsene er historiske personer, som birkebeinerkongen Sverre, sønnesønnen Håkon Håkonson og hans viljesterke mor, Inga fra Varteig. Andre er rene romanskikkelser, som hovedpersonen Sigurd, hans gode hjelper hirdmannen Digre og Sigurds store kjærlighet, Solveig. Flere av personene er med i alle tre bøkene, som fattiggutten Gaute som ender opp som kongens nærmeste venn og allierte.

En rekke tråder og personer i fortellingen, kan følges fra begynnelse til slutt. Men selv om bøkene er skrevet som en serie, kan de også leses enkeltvis. Hver bok er avsluttende.  

Det er lagt stor vekt på å gjøre ikke bare historikken, men også miljøskildringene autentiske.

Handlingen utspiller seg over hele Norge og har forgreninger også til Sverige, Danmark, Russland, Det tysk-romerske riket og andre steder. Romanserien gir således et godt tidsbilde, ikke bare av Norge, men av flere land i Nord-Europa i perioden.

Bøkene er skrevet som historiske spenningsromaner og er blitt sammenlignet med Jan Guillous bøker om tempelridderen Arn og Ken Folletts: "Stormenes tid".

 

I andre bok, ”I sverdets tid: Kongedrapene”, har Sigurd vunnet seg en posisjon, han har funnet sine røtter og er i ferd med å skape sin egen ætt sammen med kona Solveig.

Denne gangen møter leseren Sigurd i det kongen utnevner ham til lendmann for Opplandene. Det er nå fred i Norge, men den varer ikke lenge.

En ny krig utløses av to kongedrap. Etter det siste av dem er Sigurd nær ved å gå til grunne i sorg. Men han reiser seg og går i spissen for å gjenerobre kongemakten i Norge for birkebeinerne og Sverreætten.

Mot Sigurd og birkebeinerne står Sigurds gamle fiende, Håkon Galen, som nå er landets fremste hærfører og kommandør for den pansrede rytterstyrken Bataillen. Galen utroper seg selv til konge med støtte fra danskekongen Valdemar og birkebeinerne er dramatisk underlegne i styrker og våpen.

I denne situasjonen blir Sigurd sviktet av den personen han elsker mest. Med hjelp av Digre og andre som står ham nær, kommer Sigurd seg gjennom krisen, men han er bitter og hatefull.

Livet får på ny mening for Sigurd når han får vite at ungjenta Inga av Varteig har født Håkon Unge, sønnesønn etter kong Sverre og best ættet av alle til kongetronen. Hans mål blir nå å sikre kongsnavn for gutten.

Og Sigurd har ennå ikke funnet veien til sin morsætt. Amuletten i rav hun ga ham, er det kjæreste eiet hans og han vet nå at han må ut på en lang reise for å se henne igjen.

Anmelderne mener:

”Intenst, frodig og rått, som livet selv.” Forfatter Thorvald Steen

Den som står deg nærmest, kan også gjøre deg mest vondt. I Kongedrapene opplever hovedpersonen Sigurd Lavard Sverreson dette. Han blir sviktet av sine nærmeste, og sviket utløser hevn. Du møter Sigurd idet han blir utnevnt til lendmann av halvbroren kong Håkon Sverreson. Til seremonien kommer også Sigurds fiende, kommandøren for den fryktede rytterstyrken. Håkon Galen streber etter kongemakten, og har en medløper på innsiden av kongens hode. En fiende ingen kan mistenke. Sigurds kone, Solveig lider under en synd, og til slutt må Sigurd kjempe mot sorgen etter tapet av noe umistelig. Et menneske han ikke kan leve uten. Det endelige oppgjøret mellom Sigurd og Håkon Galen står på ei snødekt slette nedenfor Ryensberget i Oslo. Den ene kledd som pansret rytter, den andre kun med en enkel beinbue. Utfallet av kampen avgjør hvem som vinner kongemakten i landet. KONGEDRAPENE er et spenningsdrama fra norsk middelalder, i borgerkrigstiden rundt år 1200. Boken er en frittstående oppfølger til suksessen I SVERDETS TID. Kilde: Ark.no

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.