I sverdets tid

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2011
Antall sider:
388
Forlag:
Juritzen forlag
ISBN-nummer:
No items found.

Om boken

I sverdets tid

Trilogi fra norsk borgerkrigstid

 

”I sverdets tid” er en episk fortelling fra årene 1178-1240, da borgerkrigene i Norge var i sin avgjørende fase. Med utgangspunkt i den særegne norske sagalitteraturen følger de tre romanene historien slik den faktisk skjedde, gjennom en rekke skikkelser.

Noen av skikkelsene er historiske personer, som birkebeinerkongen Sverre, sønnesønnen Håkon Håkonson og hans viljesterke mor, Inga fra Varteig. Andre er rene romanskikkelser, som hovedpersonen Sigurd, hans gode hjelper hirdmannen Digre og Sigurds store kjærlighet, Solveig. Flere av personene er med i alle tre bøkene, som fattiggutten Gaute som ender opp som kongens nærmeste venn og allierte.

En rekke tråder og personer i fortellingen, kan følges fra begynnelse til slutt. Men selv om bøkene er skrevet som en serie, kan de også leses enkeltvis. Hver bok er avsluttende.  

Det er lagt stor vekt på å gjøre ikke bare historikken, men også miljøskildringene autentiske.

Handlingen utspiller seg over hele Norge og har forgreninger også til Sverige, Danmark, Russland, Det tysk-romerske riket og andre steder. Romanserien gir således et godt tidsbilde, ikke bare av Norge, men av flere land i Nord-Europa i perioden.

Bøkene er skrevet som historiske spenningsromaner og er blitt sammenlignet med Jan Guillous bøker om tempelridderen Arn og Ken Folletts: "Stormenes tid".

I første bok, ”I sverdets tid”, møter leseren hovedpersonen Sigurd som ungdom. Foreldreløse Sigurd har et vagt minne om at han er hentet fra moren på Færøyene til kongshirden i Norge, da han var smågutt. Det eneste han har etter moren er en amulett.

I hirden til birkebeinerkongen Sverre, blir Sigurd satt til å være svein for kongssønnen, Håkon. De to guttene er jevnaldrende, og tross den store ulikheten i byrd blir de nære kamerater, samtidig som de prøver evner og krefter på hverandre.

Hirdmannen Digre, som er kongssønnens livvakt, er mentor for begge guttene og blir en farsskikkelse for Sigurd.

Lederen av kongshirden, Håkon Galen, er ute etter ham, av grunner Sigurd først ikke skjønner. Galen gjør livet vanskelig for Sigurd, og ville ha drept ham om ikke Sigurd hadde stått under kong Sverres beskyttelse.

Både Sigurd og kongssønnen Håkon deltar i flere av tidenes store slag mellom birkebeinerne og fiendene, baglerne. Gjennom disse historiske slagene og maktkampen beskrives også striden mellom kongemakt og kirkemakt og hvordan Norge vokser frem som en nasjon.

Borgerkrigen utarmer landet. Bror står mot bror i en krig som får slekter og vennskap til å revne. I tillegg kjemper Sigurd også en kamp for å finne sin ætt, sin opprinnelse og tilhørighet. I borgerkrigens slag vokser Sigurd til å bli en navngjeten kriger i hirden. Gjennom sin indre reise mot røttene utvikler han seg til en klok ung mann som i tidens ånd legger stor vekt på vennskap og lojalitet.

For Sigurd er ikke livet bare et spørsmål om å overleve krigen, men også å finne sin egen opprinnelse. Ætta han tilhører.

Anmelderne mener:

”Spennende som en krim, medrivende som en saga!” Forfatter, Tom Egeland .

Den som står deg nærmest, kan også gjøre deg mest vondt. I Kongedrapene opplever hovedpersonen Sigurd Lavard Sverreson dette. Han blir sviktet av sine nærmeste, og sviket utløser hevn. Du møter Sigurd idet han blir utnevnt til lendmann av halvbroren kong Håkon Sverreson. Til seremonien kommer også Sigurds fiende, kommandøren for den fryktede rytterstyrken. Håkon Galen streber etter kongemakten, og har en medløper på innsiden av kongens hode. En fiende ingen kan mistenke. Sigurds kone, Solveig lider under en synd, og til slutt må Sigurd kjempe mot sorgen etter tapet av noe umistelig. Et menneske han ikke kan leve uten. Det endelige oppgjøret mellom Sigurd og Håkon Galen står på ei snødekt slette nedenfor Ryensberget i Oslo. Den ene kledd som pansret rytter, den andre kun med en enkel beinbue. Utfallet av kampen avgjør hvem som vinner kongemakten i landet. KONGEDRAPENE er et spenningsdrama fra norsk middelalder, i borgerkrigstiden rundt år 1200. Boken er en frittstående oppfølger til suksessen I SVERDETS TID. Kilde: Ark.no

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.