Den store forvandlingen Posten i en digital tid

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2017
Antall sider:
225
Forlag:
Dinamo forlag
ISBN-nummer:
No items found.

Om boken

Den store forvandlingen. Posten i en digital tid, er historien om det norske postverket de siste 25 årene. Hva skjedde egentlig når vi alle sluttet å skrive brev til hverandre og heller sendte en mail eller sms?

Posten har gjennom 370 år vært selve nervesystemet i våre liv og i samfunnet. Da internett kom i 1994, representerte det både muligheter og trusler. Noe måtte skje og det hastet. De siste 25 årene har forandret Posten mer dramatisk enn de 350 første årene til sammen. Det sier noe om utfordringen og hastigheten i de endringene som det ikke var noen vei utenom.

Posten utviklet seg, rasjonaliserte, nedbemannet og fødte logistikkselskapet Bring. I tospann, Posten og Bring, vokste et moderne og livskraftig konsern frem. Leveranser blir aldri gammeldags, det skjer bare på nye måter og i et stadig raskere tempo.

Hvordan er forvandlingen skjedd? Hvordan var det mulig å få 30 000 ansatte til å forstå at jobbene var utsatt, legge planer for en dramatisk nedbemanning og omorganisering og samtidig arbeide kontinuerlig for at noe nytt skulle vokse frem? Hvem trakk i trådene? Hvem hadde ideene? Hva gjorde lederne og de ansatte?

I denne boka, som er skrevet på oppdrag for Posten Norge, har forfatteren jaktet på svar på disse spørsmålene - i Stortingets korridorer, i regjeringskvartalet og naturligvis i Posten og Bring. Han har vært på konsernsjefens kontor, snakket med tidligere ledere, fagforeningene og ansatte.

Den store forvandlingen er en spennende reise gjennom en av de mest dramatiske omveltningene i nyere norsk bedriftshistorie.

 

Posten har gjennom 370 år vært selve nervesystemet i våre liv og i samfunnet. Da internettet kom i 1994, representerte det både trusler og muligheter. Noe måtte skje, grep måtte tas. De siste 20 årene har forandret Posten mer enn de 350 første årene til sammen. Det sier noe om utfordringene og hastigheten i de endringene som det ikke var noen vei utenom. Posten utviklet seg og fødte Bring. Et moderne og livskraftig konsern er vokst fram. Leveranser blir aldri gammeldags, det skjer bare på nye måter i et stadig raskere tempo. Hvordan er forvandlingen skjedd? Hvordan var det mulig å få nærmere 30 000 personer til å forstå at jobbene var utsatt, samtidig som de arbeidet kontinuerlig for at noe nytt skulle vokse fram? Hvem trakk i trådene? Forfatter og tidligere TV 2- programleder, Jan Ove Ekeberg, har jaktet på svar på disse spørsmålene - i Stortingets korridorer, i regjeringskvartalet og naturligvis i Posten. Han har vært på konsernsjefens kontor, snakket med tidligere ledere, fagforeninger og ansatte. Den store forvandlingen er en spennende reise gjennom en av de mest dramatiske omveltningene i nyere norsk bedriftshistorie. Kilde: Ark.no

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.