Den siste vikingkongen: Keiserens leiesoldat

Jan Ove Ekeberg
Utgivelsesår:
2019
Antall sider:
333
Forlag:
Gyldendal forlag
ISBN-nummer:
Bok 365
Dagbladet
Nettavisen

Om boken

Den siste vikingkongen

En spenningsserie bygd over livet til Harald Hardråde.

Harald Hardrådes liv er et av de mest eventyrlige i historien. 15 år gammel følger han den eldre broren Hellig Olav til Stiklestad. Etter brorens fall flykter Harald til slekt i Gardarike, dagens Russland og videre til keiserbyen Konstantinopel, der han går inn i den legendariske Væringgarden. Som keiserens leiesoldat er han med å utkjempe en rekke slag i Middelhavsområdet og han følger også keiserinnens stesønn, Mikael, til Kristi grav i Jerusalem.            

Etter åtte år i denne elitestyrken kalles han til Norge. Han vinner landet i kamp mot egenrådige stormenn og driver danskene ut av landet. Som den erobreren han er tar han igjen kampen opp, da Englands trone kommer i spill. Da Harald faller ved Stamford Bridge i 1066 er vikingtiden over. Han blir den siste vikingkongen.   

I de store linjene følges historien om Harald slik kildene beskriver den og vi møter en rekke historiske personer. Rundt dette diktes tidstypiske skikkelser og hendelser, for å skape en spennende og medrivende fortelling.

Leseren tas med på Haralds eventyrlige reise, med miljøskildringer og nærbilder fra Stiklestad i nord til Jerusalem i sør, fra Kiev og Krim i øst, til Sicilia og den afrikanske Middelhavskysten i vest. Vi besøker byer, borger og gårder fra Konstantinopel til Sigtuna, Nidaros og Øresund i Norden. Vi møter rytterfolket Khazarene på Krim, beduinkrigere ved Jordanelva, pirater i Middelhavet og maurere i Nord-Afrika.

I dramaet rundt Norges siste vikingkonge veves krig og vennskap, kjærlighet og hat sammen på et vis som gjør faktisk historie levende for leseren. 

I Keiserens leiesoldat møter vi Harald som andre høvding i Væringgarden. Denne elitestyrken på rundt 3000 mann var direkte underlagt keiseren og var spydspissen i den bysantinske hæren, datidens mektigste militære styrke.  

På Sicilia gjenerobrer bysantinske styrker øya fra arabere. Væringgarden var avgjørende for seieren, selv om Harald er i konstant konflikt med den bysantinske øverstkommanderende, Gyrge og den uberegnelige Mikael, stesønn av den mektige keiserinne Zoë. Den blodige krigen ender i et folkemord og keiserinnens stesønn vil reise tilJerusalem for å be på Jesu grav, og slik sikre seg tilgivelse og det evige liv. Men den hellige byen er i fiendens kontroll. Keiseren må derfor reise i hemmelighet med en liten eskorte. Bare noen få utvalgte menn.   

Samtidig,i en landsby på Afrikas østkyst, kjemper maureren Azeem, sin kamp for å redde sønnen Ruan og kona Aida.  Afrikaneren,en gang livlege for en mektig emir, må flykte over åpent hav i en sped farkost. Blindet av hevn søker også han mot den hellige byen. Når han ved et skjebnehell møter Harald, skjønner han at væringen kan bli det redskapet han trenger for å oppnå hevn.  

I Konstantinopel pågår nok en bitter kamp. Den før så mektige keiserinne Zoë sendes i kloster, der hun voktes av en hevngjerrig priorinne. Rike adelsmenn griper makten i keiserbyen mot folkets vilje og bruker stesønnen Mikael som sitt politiske redskap.  Ved sin side har Zoë ikke andre enn sin unge niese, Maria og den gamle evnukken,Johannes. 

Så veves disse trådene sammen og dramaet ender i et siste, avgjørende oppgjør. De tykke murene rundt keiserbyen hjelper lite når fienden er innenfor, blant deres egne.  Harald og den unge Mikael, som han tjent, beskyttet og reddet livet til, møtes en siste gang. Det som skjer mellom dem da, kommer til å avgjøre det videre livet for dem begge. 

Vi følger også en reise i Haralds indre, for et bud fra Norge kaller ham til en ny gjerning. Men vil Harald gi opp sitt frie krigerliv for å reise hjem til et land som allerede har en konge?

Dette mener anmelderne:

«Sabla god underholdning. (...) Ekeberg er en gjennomprofesjonell spenningsforfatter med en imponerende evne til å mane fram en tid og skikkelser vi egentlig vet ganske lite om. (...) Denne boka er utrolig godt komponert, og krydret med de mest fantastiske miljøskildringer. Her er krigsmetodikk, løvekamp, frankere og beduiner, kopparrete munker og nådeløse priorinner, kjærlighet, hat og hevn.» Cathrine Krøger, Dagbladet.
«Det er spenning fra start til mål i denne velkomponerte romanen, på flere arenaer og på flere plan.» Atle Nielsen, Bok 365.
«Styrken i Jan Ove Ekebergs krønike om Harald er hans sikre språklige hånd. Han har funnet en stiltone som kler stoffet.» Finn Stenstad, Tønsbergs Blad.
«Ekeberg bekrefter sin enorme historiekunnskap, sin dramatiske klo og sin veldig flotte fortellerevne.» Tor Hammerø, Nettavisen.

Den siste vikingkongen. En spenningsserie bygd over livet til Harald Hardråde. HaraldHardrådes liv er et av de mest eventyrlige i historien.   15 år gammel følger han den eldre broren Hellig Olav til Stiklestad. Etter brorens fall flykter Harald til slekt i Gardarike, dagens Russland og videre til keiserbyen Konstantinopel, der han går inn i den legendariske Væringgarden. Som keiserens leiesoldat er han med å utkjempe en rekke slag i Middelhavsområdet og han følger også keiserinnens stesønn, Mikael, til Kristi grav i Jerusalem.             Etter åtte år i denne elitestyrken kalles han til Norge. Han vinner landet i kamp mot egenrådige stormenn og driver danskene ut av landet.             Som den erobreren han er tar hanigjen kampen opp, da Englands trone kommer i spill. Da Harald faller vedStamford Bridge er vikingtiden over. Han blir den siste vikingkongen.   Ide store linjene følges historien om Harald slik kildene beskriver den og vimøter en rekke historiske personer. Rundt dette diktes tidstypiske skikkelserog hendelser, for å skape en spennende og medrivende fortelling.             Leseren tas med på Haraldseventyrlige reise, med miljøskildringer og nærbilder fra Stiklestad i nord tilJerusalem i sør, fra Kiev og Krim i øst, til Sicilia og den afrikanskeMiddelhavskysten i vest. Vi besøker byer, borger og gårder fra Konstantinopeltil Sigtuna, Nidaros og Øresund i Norden. Vi møter rytterfolket Khazarene påKrim, beduinkrigere ved Jordanelva, pirater i Middelhavet og berbere iNord-Afrika.            I dramaet rundt Norges sistevikingkonge veves krig og vennskap, kjærlighet og hat sammen på et vis som gjørfaktisk historie levende for leseren. KeiserensleiesoldatTredje bok av fem bygd over HaraldHardrådes liv. IKeiserens leiesoldat møter vi Haraldsom andrehøvding i Væringgarden. Denne elitestyrken på rundt 3000 mann vardirekte underlagt keiseren og var spydspissen i den bysantinske hæren. Datidensmektigste militære styrke.  PåSicilia gjenerobrer bysantinske styrker øya fra arabere. Væringgarden varavgjørende for seieren, selv om Harald er i konstant konflikt med denbysantinske øverstkommanderende, Gyrge og den uberegnelige Mikael, stesønn av den mektige keiserinne Zoë.   Denblodige krigen ender i et folkemord og keiserinnens stesønn vil reise tilJerusalem for å be på Jesu grav, og slik sikre seg tilgivelse og det evige liv.Men den hellige byen er i fiendens kontroll. Keiseren må derfor reise i hemmelighetmed en liten eskorte. Bare noen få utvalgte menn.   Samtidig,i en landsby på Afrikas østkyst, kjemper maureren Azeem, sin kamp for å reddesønnen Ruan og kona Aida.  Afrikaneren,en gang livlege for en mektig emir, må flykte over åpent hav i en sped farkost.Blindet av hevn søker også han mot den hellige byen. Når han ved et skjebnehellmøter Harald, skjønner han at væringen kan bli det redskapet han trenger for å oppnåhevn.  IKonstantinopel pågår nok en bitter kamp. Den før så mektige keiserinne Zoësendes i kloster, der hun voktes av en hevngjerrig priorinne. Rike adelsmenngriper makten i keiserbyen mot folkets vilje og bruker stesønnen Mikael somsitt politiske redskap.  Vedsin side har Zoë ikke andre enn sin unge niese, Maria og den gamle evnukken,Johannes. Såveves disse trådene sammen og dramaet ender i et siste, avgjørende oppgjør. Detykke murene rundt keiserbyen hjelper lite når fienden er innenfor, blant deresegne.  Haraldog den unge Mikael, som han tjent, beskyttet og reddet livet til, møtes ensiste gang. Det som skjer mellom dem da, kommer til å avgjøre det videre livetfor dem begge. Vifølger også en reise i Haralds indre, for et bud fra Norge kaller ham til en nygjerning. Men vil Harald gi opp sitt frie krigerliv for å reise hjem til etland som allerede har en konge?Dette mener anmelderne: «Sabla god underholdning. (...) Ekeberg er en gjennomprofesjonell spenningsforfatter med en imponerende evne til å mane fram en tid og skikkelser vi egentlig vet ganske lite om. (...) Denne boka er utrolig godt komponert, og krydret med de mest fantastiske miljøskildringer. Her er krigsmetodikk, løvekamp, frankere og beduiner, kopparrete munker og nådeløse priorinner, kjærlighet, hat og hevn.»Cathrine Krøger, Dagbladet «Det er spenning fra start til mål i denne velkomponerte romanen, på flere arenaer og på flere plan.» Atle Nielsen, Bok 365. «Styrken i Jan Over Ekebergs krønike om Harald er hans sikre språklige hånd. Han har funnet en stiltone som kler stoffet. »Finn Stenstad, Tønsbergs Blad. «Ekeberg bekrefter sin enorme historiekunnskap, sin dramatiske klo og sin veldig flotte fortellerevne.» Tor Hammerø, Nettavisen.

Video

Copyright © 2020. Alle rettigheter forbeholdes.